มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล

บอร์ดกระจายข่าวและรูปภาพ => รูปกิจกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: nonthee ที่ มีนาคม 20, 2012, 11:44:32 PMหัวข้อ: โครงการข้าวหอมนิล เอื้ออาทร รักษ์ช้างไทย
เริ่มหัวข้อโดย: nonthee ที่ มีนาคม 20, 2012, 11:44:32 PM
ภาพเปิดตัว โครงการข้าวหอมนิลเอื้ออาทร รักษ์ช้างไทย ณ ชุมชน
การเคหะแห่งชาติ โดยมี 7 ผู้นำโครงการ ของมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม
และมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว


ด้วยทางมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ได้จัดโครงการ
ข้าวหอมนิล เอื้ออาทร รักษ์ช้างไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ช้าง
ด้วยการ อุดหนุนข้าวหอมนิลของมูลนิธิฯ โดยนำรายได้การอนุรักษาพยาบาลช้าง
และจัดซื้ออาหารบริจาคช้าง ตามศูนย์พักพิงช้างตามสถานที่ ต่างๆจึงขอแต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการดังนี้

1.นายกฤษดา สุวรรณมณี
2.นายพงษ์วาริน โยแก้ว
3.นายชัยรัชต์ บุญดา
4.นายเรืองกุล ธนะไชย
5.นายประพัฒน์ ณ สกุล