มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล

บอร์ดกระจายข่าวและรูปภาพ => รูปกิจกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: nonthee ที่ มีนาคม 20, 2013, 10:58:34 PMหัวข้อ: “ม.จ.รังษี” ปล่อยปลาอ่า​งเก็บน้ำยา​งชุมกุยบุรี ถวาย “ในหลวง”
เริ่มหัวข้อโดย: nonthee ที่ มีนาคม 20, 2013, 10:58:34 PM
ประจวบคีรีขันธ์ - หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงอ่างเก็บน้ำบ้านยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี 50,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” พร้อมติดตามงานในโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนหางชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขอให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ป่า ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เลิกล่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       
       วันนี้ (4 ธ.ค.) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล เดินทางไปปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 50,000 ตัวลงในอ่างเก็บน้ำบ้านยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร อำเภอกุยบุรี นายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ ฯลฯ และชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555
       
       นอกจากนั้น ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์ป่า จากนายปรีชา วิทยพันธุ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเจ้าหน้าที่อนุรักษืสัตว์ป่า WWF ประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล กล่าวว่า ผืนป่ากุยบุรีแห่งนี้ ถูกพลิกฟื้นจากผืนป่าที่มีการบุกรุกเมื่อในอดีต ภายหลังจากมีการนำที่ดินซึ่งถูกบุกรุกนำกลับคืนมา จนต่อมา จึงเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงมีแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่าแห่งนี้ และการดูแลสัตว์ป่าตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผืนป่ากุยบุรีกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นป่าที่เขียวขจี จนสัตว์ป่าที่หายไปเมื่อในอดีตเริ่มกลับคืนผืนป่า
       
       หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผืนป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผืนป่าของพ่อหลวง หรือที่เรียกกันติดป่าว่า กุยบุรีซาฟารีแห่งเมืองไทย มีทั้งช้างป่าที่อาศัยจนมีประชากรมากกว่า 250 ตัว รวมทั้งกระทิงสัตว์ป่าหายากอีกเกือบ 200 ตัว และสิ่งสำคัญ ยังมีการพบวัวแดงทั้งเพศผู้ และเพศเมียอีก 1 คู่ ตลอดจนเสือโคร่ง ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเห็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีป่าก็ทำให้เกิดฝนตก ราษฎรมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน ดังจะเห็นได้จากอ่างเก็บน้ำบ้านยางชุมที่ไม่เคยเหือดแห้ง เพราะผืนป่ากุยบุรีมีความชุ่มชื้นป่าไม้เริ่มเจริญเติบโต ชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การท่องเที่ยวในป่ากุยบุรีก็สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
       
       หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคคล ยังได้ฝากถึงหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการไม่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และสิ่งสำคัญ ทุกคนต้องไม่ล่าสัตว์ป่าในผืนป่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงผืนป่าทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555